...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem “Poniżej zera”!

Zadaniem Uczestników Konkursu, jest pokazanie ciekawych form i zjawisk powstających w wyniku zamarzania wody i zmian natury jaskiń pod wpływem niskich temperatur. Możesz też tę tematykę zinterpretować po swojemu, może nieco przewrotnie?:) Miejscem wykonywania zdjęć są jaskinie z całego świata.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Poniżej zera”, zwanego dalej „Konkursem” jest Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu  wraz ze Speleoklubem Świętokrzyskim.

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

Termin nadsyłania prac : 22 stycznia – 18 marca 2018

Zgłoszenie prac: do konkursu odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie e-formularza.

KONKURSY FOTOGRAFICZNE: