...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

PROGRAM IV Ogólnopolskiego Forum Speleo

 

UWAGA!

Program ma charakter wstępny. Zastrzegamy, że mogą wystąpić w nim zmiany. Czekamy jeszcze na potwierdzenia od prelegentów/prowadzących zajęcia, na streszczenia poszczególnych bloków oraz na kolejne zgłoszenia prelekcji od uczestników.

Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi opisami programowymi planowanych zajęć i prelekcji. Niektóre z nich wymagają zabrania dodatkowego sprzętu!

Rejestracja na Forum Speleo i wydawanie kluczy do pokojów odbywa się w następujących godzinach:

  • w piątek od 17:00 do 19:30
  • w sobotę od 07:30 do 09:00
  • w sobotę od 12:00 do 13:00
  • w sobotę od 15:00 do 16:00
FORUM EKSPLORACYJNE

Rejony krasowe Australii i Nowej Zelandii – prowadzący: Andrzej Ciszewski, Michał Ciszewski

Przedstawienie najważniejszych dla speleologii rejonów krasowych Australii (w tym Tasmanii) i Nowej Zelandii. Lokalizacje, dane, perspektywy eksploracyjne, ciekawostki. Od suchej niziny Nullarbor Plain po nasiąknięty deszczem teren tasmańskiego Junee Florentine i masyw Mount Arthur o charakterze alpejskim na Nowej Zelandii.
Kolejna prezentacja z cyklu Rejony Krasowe Świata.

Hydrologia Tatr od środka – nurkowania w syfonach tatrzańskich – prowadzący: Witold Hoffman

Przegląd nurkowań w wybranych jaskiniach tatrzańskich (m.in. Dudnica, Kasprowa Niżnia, kwestię- czyli, kiedy warto podjąć decyzję o organizacji akcji nurkowej.  Dodatkowo, w ramach nowości eksploracyjnych- relacja z pokonania syfonu 2 i odkrycia syfonu 3 w jaskini Wodnej pod Pisaną.

Remote Operating Vehicle (ROV). Mobilne urządzenia do pokonywania przeszkód
wodnych w działalności jaskiniowej – prowadzący: Jacek Styś

Eksploracja syfonów w jaskiniach możliwa jest jedynie poprzez nurkowanie. Organizowanie akcji nurkowych w syfonach położonych na dużej głębokości jest kłopotliwe ze względów logistycznych, wprowadza dodatkowe ryzyko, angażuje dużo czasu i zasobów ludzkich, a efekty nurkowania  mogą być niemiarodajne do nakładów. Rekonesans przeprowadzony w syfonie za pomocą ROV przy ograniczonym ryzyku i nakładach może rozstrzygnąć problem zasadności organizowania klasycznej akcji nurkowej.

Podczas prelekcji zostaną omówione ogólne aspekty techniczne związane z realizacją projektu nurkowania w syfonie przy pomocy podwodnego drona. Opowiem o dostępnych rozwiązaniach, kryteriach wyboru, procesie nauki obsługi, możliwościach, ograniczeniach i wynikach uzyskanych w jaskini F-17 podczas wyprawy Picos 2018.

Dlaczego Jura? – prowadzący: Jakub Nowak

Większość posiadaczy karty taternika nie traktuje Jury poważnie. Zazwyczaj jest to miejsce treningu, „lajtowych” wycieczek i szkoleń. Chcę Was zachęcić do głębszego zainteresowania tym rejonem i jego eksploracją. Dlaczego? Dlatego, że jest to rejon jaskiniowy, gdzie najłatwiej w Polsce możemy się namacalnie zetknąć z historią, archeologią i paleontologią. Oczywiście prowadząc eksplorację należy pamiętać o właściwych zasadach, bo poza nowymi korytarzami możemy odkryć znacznie więcej. A że do odkrycia jest jeszcze wiele, to wiemy po ostatnich odkryciach choćby w Jaskini Zapomnianej albo Nietoperzowej…

NAUKA W JASKINIACH

Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych – prowadzący: Magdalena Sudoł-Procyk

W trakcie prelekcji zostaną omówione kwestie związane z badaniem namulisk jaskiniowych, mających ogromne znaczenie dla wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim archeologii, paleozoologii i geologii. Zaprezentowane zostaną źródła archeologiczne (wyroby krzemienne, kościane, ceramiczne i metalowe) oraz przyrodnicze (paleozoologiczne, paleobotaniczne i geologiczne), spotykane na jaskiniowych stanowiskach archeologicznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz krótko zostaną omówione wykopaliskowe metody pracy.


Jaskinie niekrasowe Polskich Karpat fliszowych – geneza, klasyfikacja, wiek i historia badań naukowych – prowadzący: Włodzimierz Margielewski, Jan Urban

Wśród jaskiń Ziemi przeważają jaskinie krasowe, to znaczy pustki podziemne powstałe w rezultacie rozpuszczania skał, ale są regiony bogate w jaskinie, w których w ogóle nie rozwijają się procesy krasowe. Takim regionem są zbudowane ze skał głównie krzemionkowo-ilastych (piaskowców, mułowców oraz iłowców) Karpaty zewnętrzne, czyli w Polsce Beskidy, Bieszczady i ich Pogórze. Spośród około 1500 jaskiń beskidzkich jedna lub dwie są formami krasowymi, a przecież te jaskinie osiągają długości 1-2 km. Obserwacje w całym świecie wykazują, że jaskinie mogą powstawać na co najmniej kilkanaście sposobów. Jaskinie beskidzkie to w większości pustki powstałe w rezultacie grawitacyjnego rozpadu stoków: masy skalne w różny sposób rozjeżdżają się pod wpływem siły ciężkości i pomiędzy nimi powstają pustki. Mniejszą grupę zwykle krótkich jaskiń (schronisk skalnych) stanowią w Beskidach formy powstające w rezultacie wietrzenia skałek piaskowcowych.
Jaskinie grawitacyjne nie tylko genezą, ale także wiekiem, wykształceniem (planem poziomym oraz pionowym) oraz kształtami korytarzy różnią się od jaskiń krasowych. Dla geo(morfo)logów stanowią wspaniałą okazję, by zajrzeć „pod spód” form rzeźby, które występują na powierzchni, dowiedzieć się jakie procesy kształtują powierzchnię stoków górskich. Dlatego badania geologiczne jaskiń beskidzkich, rozpoczęte w latach osiemdziesiątych XX wieku, szczególnie intensywnie prowadzone są w ostatnich 20 latach. Polegają one nie tylko na obserwacjach i pomiarach w jaskiniach, które pozwalają na ocenę wielkości i charakterów ruchów mas skalnych, ale obejmują badania wtórnych form mineralnych (w tym nacieków), które umożliwiają ocenę wieku jaskiń oraz ich środowiska i ewolucji w przeszłości. W badaniach jaskiń oraz niedostępnych (jeszcze) podziemnych pustek wykorzystuje się także metody geofizyczne. Badania jaskiń beskidzkich przynoszą dane o zmianach środowiska, w tym klimatu, w ostatnich kilkunastu tysiącach lat, tak więc rola naukowa tych obiektów jest znacznie większa, niż wyobrażają sobie często ci, którzy je eksplorują.

Warsztaty archeologiczne – prowadzący: Magdalena Sudoł-Procyk oraz studenci Akademickiego Klubu Speleologicznego UMK

Prezentacja wybranych źródeł archeologicznych (wyroby krzemienne, kościane, metalowe) i przyrodniczych (kości zwierząt z okresu plejstocenu i holocenu), spotykanych na jaskiniowych stanowiskach archeologicznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Krwawy Śląsk, czyli jak plejstoceńska rzeczywistość 5D mogła zabić… – prowadzący: Adrian Marciszak

Śląsk, kraina historyczna pełna tajemnic i kontrastów a paleontologicznie najbogatszy region Polski. Przemieszczając się współcześnie po jego obszarze, nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak emocjonującym wydarzeniem mogło być dla prehistorycznych ludzi wędrowanie po Śląsku i spotkania z jego drapieżnymi mieszkańcami. Wędrówka po środkowo- lub górnoplejstoceńskim Śląsku z pewnością nie należała do bezpiecznych a wielu jego mieszkańców mogło zapewnić dosłownie „dozgonne” wrażenia.
Stada wielkich wilków stepowych zdominowały otwarte tereny i przez ostatnie 200 tys. lat były dominującymi psami na rozległych terenach trawiastych. Jeszcze wcześniej, aż do ok. 400-350 tys. lat dominował inny, jeszcze większy pies czyli euroazjatycki likaon, wielkością dorównujący dużemu dogowi. Jego rozmiary, szczęki niczym imadło oraz liczebność powodowały, że nawet największe drapieżniki nie mogły czuć się bezpiecznie w ich pobliżu. Ich współtowarzyszem był dodatkowo trzeci pies, krępy i niezwykle wytrzymały cyjon, słynny „rudy pies z Dekanu”, opisany w Księdze dżungli Rudyarda Kiplinga o którym się mówi, że rozszarpuje ofiarę szybciej niż ogień spala suchą gałąź. Doliny górskie były zasiedlone przez grupy niedźwiedzi jaskiniowych, żyjących może nieco jak współczesne krowy w dolinach alpejskich, ale z racji wielkości i uzbrojenia wzbudzające zrozumiały respekt. Wśród nich pojawiał się czasem olbrzymi niedźwiedź stepowy, największy drapieżnik epoki lodowcowej Śląska, którego zwalistą sylwetkę można było częściej zobaczyć na otwartych terenach trawiastych. Zbudowany jak ściana z cegieł okrytych grubym futrem, w swoich przednich łapach dusił lwy i hieny z łatwością dziecka zgniatającego bułkę i kradł zdobycz od kogo chciał i kiedy chciał.
Wspomniany lew stepowy czy jaskiniowy, bezgrzywy, za to wielki jak krowa a masywny jak niedźwiedź sam polował na niedźwiedzie jaskiniowe i był jednym z głównych drapieżników zagrażających człowiekowi. Obok niego występowała cała galeria mniejszych kotów: jaguar, lampart, gepard olbrzymi czy ryś. Dodatkowo, czasami pojawiał się kot szablozębny Homotherium, wyparty jednak od środkowego plejstocenu przez lwa stepowego. Jako dopełnienie stada hien jaskiniowych, posępnie zawodzących lub złowieszczo się śmiejących myśliwych i padlinożerców dopełniały obrazu plejstoceńskiego Śląska. Wszystkie sylwetki tychże bestii epoki lodowcowej zostaną zaprezentowane na prelekcji.

Co w spągu biega i na ścianie siedzi? – prowadzący: Joanna Kocot-Zalewska

Prelekcja ma przybliżyć temat bezkręgowców zasiedlających jaskinie. Choć istnieje powszechne przekonanie, iż niewiele gatunków występuje w jaskiniach naszego kraju, to jednak w ciągu ostatnich 100 lat wykazano ich ponad 600 z jaskiń Polski. Znaczna większość to tak zwane troglokseny, jednak nie brakuje gatunków troglofilnych, zidentyfikowano także kilkanaście gatunków troglobiontycznych. Będzie można zobaczyć pod binokularem okazy chrząszczy, pajęczaków i innych stawonogów odłowionych w jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej. Zaprezentowany zostanie sprzęt entomologiczny przydatny w badaniach jaskiń, jak i podstawowe techniki odłowów, konserwacji i etykietowania okazów.

Horror w jaskiniach czyli o drapieżnikach i ich ofiarach w podziemnym świecie – prowadzący: Joanna Furmankiewicz

Podziemne ekosystemy charakteryzują się najczęściej ubogimi warunkami siedliskowymi i mniejszym bogactwem gatunkowym w porównaniu z większością ekosystem „powierzchniowych”. Zasoby pokarmowe w podziemiach są więc mało obfite lub trudne do zdobycia. Prowadzi to do oportunistycznych zachowań pokarmowych drapieżników, które pożywiają się tym co znajdą w danym miejscu. W podziemnym łańcuchu pokarmowym nie ma znaczenia czy się jest dużym czy małym, czy kręgowcem lub bezkręgowcem. Liczą się zmysły oraz technika. Głównymi ofiarami są najczęstsi mieszkańcy jaskiń czyli nietoperze. W roli ich oprawców występują różne grupy zwierząt, od skolopendr i pajęczaków poprzez węże, ptaki drapieżne do myszy i szopów praczy. Niektóre z tych zwyczajów znane są od ponad 1000 lat. Wiele z nich obserwowanych jest zarówno w jaskiniach położonych w tropikach, jak również w naszej strefie klimatycznej. Zapraszam więc na przegląd drapieżników i ich ofiar w podziemnych ekosystemach. Przegląd ten pokaże nam jak wiele dzieje się obok nas w ciemnościach podziemi i może nauczy nas baczniej obserwować otaczający nas świat.

FORUM HISTORYCZNE

Historia eksploracji Wielkiej Śnieżnej – prowadzący: Rafał Kardaś, Krzysztof Recielski

Wielka Śnieżna jest jednym z systemów, w których kształtowało się polskie taternictwo jaskiniowe. Największa, najgłębsza, stawiała ambitne wyzwania eksploracyjne, ale także sportowe. Zamierzamy przedstawić główne etapy odkrywania systemu, w którym z pewnością nie powiedziano nadal „ostatniego słowa”. Którego eksploracja jest dziełem zbiorowym licznych osób z wielu klubów – jak chyba żadna z naszych jaskiń – co też warte jest podkreślenia… Będzie to siłą rzeczy wystąpienie dość syntetyczne.

Historia eksploracji jaskiń beskidzkich na dziko – Dzika Grupa z Malinki – prowadzący: Jakub Pysz

Co to jest “Dzika grupa”, co znaczy i  jak powstała . Odrobina zabawnych szczegółów i powodów na temat powstania tej organizacji.  Dlaczego w Beskidach nie było wcześniej wielkich (ponad 1000m długości) jaskiń i jaka jest recepta na sukces w Beskidach. Kulisy odkryć największych Polskich jaskiń fliszowych i potencjał eksploracyjny regionu. Kilka słów o rekordach, statystykach i problemach związanych z działalnością w niestabilnych zawaliskach.

KARTOGRAFIA

Kartowanie jaskiń a XXI wiek – panel dyskusyjny – prowadzący: Mateusz Golicz

W 1994 r. zarządzeniem Ministra wprowadzono „Instrukcję wykonywania dokumentacji jaskiń”, wg. której powinna powstawać dokumentacja archiwizowana w Centralnej Bazie Danych Geologicznych. Przeskok technologiczny, który dokonał się od tego czasu zarówno w metodach pozyskiwania danych jak i ich finalnego opracowania rodzi potrzebę weryfikacji zapisanych w instrukcji wytycznych. Chcielibyśmy uniknąć akademickich dyskusji o potrzebie standaryzacji, a skupić się na realiach polskiego, państwowego katastru.

Kartowanie bez papieru – prowadzący: Paulina Piechowiak, Adam Łada

Omówienie procesu kartowania z wykorzystaniem wyłącznie narzędzi elektronicznych. Od pomiarów w jaskini przy użyciu Disto+Qave do powstania wektorowych planów/przekrojów w Illustratorze.

Caveatron – ciekawe rozwiązanie przyrządu do kartowania jaskiń – prowadzący: Szymon Kostka

Caveatron jest nową, opensource’ową konstrukcją przeznaczoną do samodzielnego montażu. Łączy w sobie funkcje dobrze znanego DistoX’a wraz z pocketPC/tabletem oraz skanera 3D. Postaram się przedstawić najważniejsze funkcje tego rozwiązania, będzie można je też pomacać i może nawet coś zmierzyć.

TECHNIKI JASKINIOWE I RATOWNICTWO

Prezentacja technik ratownictwa jaskiniowego w Jaskini Malinowskiej – prowadzący: Grupa Beskidzka GOPR

W czasie wycieczki terenowej do Jaskini Malinowskiej ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR zaprezentują budowę punktu cieplnego oraz wyciąganie poszkodowanego w noszach przy użyciu technik linowych.

Przyrządy zaciskowe i  systemy wyciągowe – warsztaty techniczne – prowadzący: Mateusz Wiszniewski, Łukasz Łabędź (Eyolf)

Przyrządy zaciskowe oraz ich zastosowanie w systemach wyciągowych. Prezentacja przyrządów różnych rodzajów i producentów wraz z otwartą dyskusją na temat ich wad oraz zalet podczas stosowania przy podchodzeniu po linie. Zastosowanie przyrządów w układach wyciągowych – ergonomia, rozmiary i funkcjonowanie podczas operacji w wielu płaszczyznach wraz z warsztatami technicznymi.

Sztuczne elementy w jaskiniach – panel dyskusyjny – prowadzący: Ryszard Głowacki  

Wprowadzanie sztucznych elementów do jaskiń jest w Polsce dość kontrowersyjnym tematem. Mamy dwie skrajne strony tzw. fanatycznych konserwatystów z jednej, a po drugiej stronie zagorzałych techników, w środku natomiast są w mniejszości Ci, którzy aspekty montażu sztucznych elementów uzależniają od wielu czynników charakterystycznych dla danego miejsca nie uogólniając kryteriów – prawnych, technicznych, sportowych czy środowiskowych. Niewielka ilość polskich “uzbrojonych” jaskiń w porównaniu z jaskiniami w innych rejonach europy w świetle aspektów prawnych czy tez środowiskowych daje pewien obraz sytuacji podjętego tematu.

Wpływ wietrzenia i erozji otworów na zmiany wytrzymałości kotew samogwintujących typu MMS – prowadzący: Aleksander Dobrzański

Od kilku lat masową popularność w ekiperce zyskują kotwy samogwintujące.  Parametry wytrzymałościowe nowo osadzanych kotew zwykle nie budzą zastrzeżeń, ale jak to wygląda po kilku latach? Ponieważ pierwsze kotwy tego typu osadzałem w jurajskim wapieniu 8 lat temu to okazało się że mamy już bazę do takich testów. Co z nich wynikło? – o tym już na forum.

Do czego może przydać się kawałek sznurka? – prowadzący: Robert Matuszczak

Na wszelki wypadek warto do jaskini zabrać apteczkę, nożyk i zegarek… A może jeszcze kilka metrów repsznura? W ramach warsztatów sprzętowych na Forum Speleo proponujemy poważną pogadankę o repach i nie tylko. Do czego można wykorzystać kawałek cienkiego sznurka we wspinaczce, w autoratownictwie jaskiniowym, w technice poręczowania? Jaka średnica jest najbardziej uniwersalna? Jaka długość w turbce jest już przesadą? Jak napiąć linę bez użycia bloczków?  Zademonstrujemy w terenie kilka patentów, a potem … liczymy na owocne dyskusje!

SPRAWY KTJ I TPN

Sprawy Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA – prowadzący: Ditta Kicińska

W czasie Forum będzie zorganizowane nieformalne spotkanie przedstawicieli klubów jaskiniowych, w czasie którego KTJ przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnim półroczu. Będzie to również okazja do wymiany myśli i podzielenia się problemami nurtującymi środowisko grotołazów oraz wytyczenia planów na przyszłość.

VARIA

        Wiślańskie unikalności, czyli TO, czego nie dowiesz się o Wiśle z Wikipedii  – prowadzący: Paweł Cieślar

Jeśli chcesz posłuchać Ło spychaczówce co Rajsztak zeżrała lub dowiedzieć się co to Talijański szpery i postylla, zapraszam na krótkie spotkanie, które pozwoli poznać Wisłę z nieznanej szerszemu odbiorcy strony. Będzie nieco o historii, mentalności, duchowości i walorach geograficznych. Z pewnością nie będzie to wiedza folderowo-wikipedyczna. Jeśli speleoludzie z natury szukają głębi, to z pewnością powinni rozgrzebać ten temat.

Dostęp grotołazów do jaskiń. Co na to polskie prawo, a co praktyka? Historie prawdziwe i wesołe, oraz poradnik jak nie wpaść w kłopoty chcąc zwiedzić jaskinię  – prowadzący: Włodzimierz Porębski

Karta Taternika Jaskiniowego PZA pozwala legalnie wchodzić do każdej dziury na Jurze, a prawo grotołazów do odwiedzania jaskiń w Tatrzańskim Parku Narodowym jest gwarantowane przez odpowiedni załącznik do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Cóż… tak by nam się marzyło, lecz rzeczywistość jest nieco inna. Na bazie doświadczeń „negocjatora” PZA krótko opowiem o uwarunkowaniach prawnych i przyrodniczych, o tym, jak widzą nas przyrodnicy i urzędnicy – Gminy, Nadleśnictwa, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i Parki Krajobrazowe, oraz o tym, jak wiele podmiotów ma, lub może mieć wpływ na naszą swobodę poruszania się po jaskiniach Jury, Beskidów, Gór Świętokrzyskich czy Sudetów. O innych rejonach (nie) wspominając.

Walory przyrodnicze Babiej Góry – prowadzący: Tomasz Pasierbek, Babiogórski Park Narodowy

Babia Góra stanowi najwyższe wzniesienie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. W ujęciu geologicznych masyw jest zbudowany z piaskowcowo-łupkowych utworów fliszu karpackiego należących do płaszczowiny magurskiej. Wysokość najwyższego szczytu Babiej Góry – Diablaka – wynosząca 1725 m n.p.m., stawia ją w rzędzie gór o charakterze wyraźnie nawiązującym do gór alpejskich. Jest ona jednocześnie drugą w skali kraju górą (po karkonoskiej Śnieżce) pod względem minimalnej deniwelacji względnej – wybitność tego szczytu wynosi aż 1075 m.
Wśród wielu niezwykłości przyrodniczych, możliwych do zaobserwowania na stokach Babiej Góry, należy bez wątpienia wymienić doskonale wykształcony układ pięter klimatyczno-roślinnych, obejmujący piętra leśne: regiel dolny i regiel górny, piętro subalpejskie (z dominującymi zaroślami kosodrzewiny) oraz piętro alpejskie (zwane też halnym). Obecność tego ostatniego stanowi niezaprzeczalny walor Babiej Góry – w Polsce występuje ono jeszcze w Tatrach i w najwyższych partiach Karkonoszy. Nie bez znaczenia dla oceny walorów Królowej Beskidów (jak czasami Babią Górę nazywają miejscowi) jest występowanie na tym obszarze lasów o wysokim stopniu naturalności. Na stokach Babiej Góry swoje ostoje znalazło także wielu przedstawicieli niezwykle interesujących gatunków roślin i zwierząt, jak choćby wilki, rysie, niedźwiedzie, głuszce, a wśród roślin okrzyn jeleni i rogownica alpejska. 

Przetrwać zimę – strategie i przystosowania tatrzańskiej fauny – prowadzący: Jan Krzeptowski-Sabała, Tatrzański Park Narodowy

Zima to najdłuższa pora roku w Tatrach. Niskie temperatury, pokrywa śnieżna i niedobór pokarmu są wyzwaniem dla zwierząt. W toku ewolucji wykształciły one kilka strategii oraz wiele przystosowań, które pomagają im przetrwać zimowe miesiące. Sezon zimowy ściąga w ostatnich latach w Tatry coraz większą liczbę turystów i narciarzy, co ma także swój wpływ na przyrodę.

KONKURSY

Konkurs fotograficzny 

Patrz tutaj: http://forumspeleo.pl/konkursy/

Wystawa i konkurs dokumentacji graficznej jaskiń 

Rzetelne dokumentowanie odkryć jest tym, co odróżnia prawdziwą eksplorację jaskiniową od podziemnej turystyki kwalifikowanej. Przygotowywanie dobrego planu jaskini wymaga jednak sporo wysiłku, którego wynik nieraz – zamiast być należycie podziwianym – trafia jedynie do ciemnej szuflady jaskiniowego katastra. Zachęcamy więc wszystkich jaskiniowych kartografów do przywiezienia na Forum i zaprezentowania swoich osiągnięć w pełnym formacie! Po raz kolejny, autorzy wybijających się prac mogą liczyć na wyróżnienie i nagrodę.

ROZRYWKA

Bookcrossing. Góry i dziury

Zdublowana książka? Niechciany prezent? A może woluminy nie mieszczą się już na półce?

Każdy z nas ma w domu niechciane książki i czasopisma. Pakując się na Forum Speleo zabierz ze sobą literaturę górską i jaskiniową, której nie potrzebujesz w domu. Zorganizujemy przestrzeń, w której będzie można się zamieniać. Przyłącz się! Im więcej nas będzie, tym bardziej wartościowe miejsce stworzymy. To jedyna branżowa okazja do odświeżenia domowej biblioteki.

Piątkowy wieczór: Analogowy quiz jaskiniowy

Podczas piątkowego quizu postawimy was przed nie lada wyzwaniem! Odpowiemy sobie na pytanie co na prawdę wiemy o Tatrzańskich jaskiniach i otaczających górach, w których przecież tak często bywamy…..gdy nie ma telefonu ani internetu pod ręką:)
Zbierzcie zespół i podejmijcie wyzwanie!

Sobotni wieczór: IMPREZA RETRO na podwójne 40-lecie

Zainspirowani okrągłą rocznicą historycznych sukcesów Polaków w dziedzinie alpinizmu i speleologii organizujemy dla Was wyjątkowy wieczór w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Speleo.

Jak pamiętamy, 17 lutego 1980 r. polski zespół po raz pierwszy w historii alpinizmu dokonał pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznika. Krzysztof Wielkicki i Leszek Cichy stanęli na szczycie Mt. Everestu.
A 23 lutego 1980 nasza wybitna grotołazka Ewa Puma Wójcik, jako pierwsza kobieta na świecie, zdobyła najgłębsze w tamtym czasie miejsce na świecie – dno jaskini Gouffre Jean Bernard.

Uczcijmy te wspaniałe sukcesy w pięknym starym stylu! Wszystkich naszych uczestników i osoby towarzyszące zapraszamy w sobotę wieczorem na IMPREZĘ RETRO! Mile widziane alpinistyczne i jaskiniowe akcenty z epoki: kraciaste koszule, drelichy, krzaczaste wąsy, potargane czupryny, stare cassiny oraz całe wiernie odtworzone stroje. Poczujmy ducha gór tamtych czasów, a w kadrze w kolorze sepii będziemy mogli razem zatrzymać ten piękny czas. Dzięki Waszemu zaangażowaniu to będzie wyjątkowy wieczór!

WYCIECZKI

PIĄTEK 20.03.2020

Jaskinia Miecharska I
Start: Piątek 20 marca godzina 11:30; Przystanek Rastoki:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h.
Poziom trudności: łatwa.
Weź ze sobą: ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? To druga największa jaskinia beskidzka. Zwiedzimy majestatyczne wielkie sale, podziemne przepływy wody, jeziorko, wodospad i wielkie galerie. Sporo ciekawostek geologicznych.

Jaskinia Salmopolska I
Start: Piątek 20 marca godzina 11:30; Przełęcz Salmopolska:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h.
Poziom trudności: trudna.
Weź ze sobą: Jeśli nie czujesz się pewnie w nielinowych technikach jaskiniowych zabierz  szpej osobisty; poza tym kombinezon, rękawice, kask, czołówka, zapasowa czołówka, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Wysokie galerie z mostami skalnymi, okresowy przepływ wody, przejście “pod drogą” z wyraźnie słyszalnym hałasem samochodów. Wymagająca jaskinia z dużą ilością ciągów.

Jaskinia Miecharska II
Start: Piątek 20 marca godzina 14:30; Przystanek Rastoki:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h.
Poziom trudności: łatwa.
Weź ze sobą: ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? To druga największa jaskinia beskidzka. Zwiedzimy majestatyczne wielkie sale, podziemne przepływy wody, jeziorko, wodospad i wielkie galerie. Sporo ciekawostek geologicznych.

Jaskinia Salmopolska II
Start: Piątek 20 marca godzina 14:30; Przełęcz Salmopolska:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h.
Poziom trudności: trudna.
Weź ze sobą: Jeśli nie czujesz się pewnie w nielinowych technikach jaskiniowych zabierz  szpej osobisty; poza tym kombinezon, rękawice, kask, czołówka, zapasowa czołówka, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Wysokie galerie z mostami skalnymi, okresowy przepływ wody, przejście “pod drogą” z wyraźnie słyszalnym hałasem samochodów. Wymagająca jaskinia z dużą ilością ciągów.

 

SOBOTA 21.03.2020

Kościelec
Start: Sobota 21.marca godzina 10:00; Ostre, Dolina Zimnika
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h.
Poziom trudności: bardzo łatwa.
Weź ze sobą: Dzieci! 🙂 Poziom trudności tej wycieczki pozwala na uczestnictwo całej rodziny. Ponadto przydadzą się ochraniacze(stuptuty), windstopper (będzie wiało), termos.
Czego się spodziewać? Czekają na nas piękne progi i kaskady na potoku Leśnianka, Dolina Zimnika, Malinowska Skała, pomnik przyrody nieożywionej, piękne widoki. Jeśli przejście pójdzie sprawnie proponujemy jeszcze spacer dolinką “Do Wiary” zobaczyć kamienny ołtarz ewangelików.

Jaskinia w Trzech Kopcach
Start: Sobota 21.marca godzina 10:00; Szczyrk biła, pętla autobusowa
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h.
Poziom trudności: łatwa.
Weź ze sobą: Ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Niegdyś największa jaskinia beskidzka, zatem zobaczymy duże sale i galerie. Może uda nam się wykonać pętlę zwiedzając jaskinię wewnątrz. W przypadku sprawnego przejścia zapraszamy dodatkowo na dodatkową atrakcję na powierzchni: odwiedzenie rytów naskalnych “JACEK” oraz szczytu Klimczoka z pięknymi widokami i osuwiskiem na szczycie.

Grabowa, Kotarz zachód słońca
Start: Sobota 21.marca godzina 16:15; Przełęcz Salmopolska:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 3h.
Poziom trudności: bardzo łatwa.
Weź ze sobą: Dzieci 🙂 To łatwa wycieczka terenowa dla całej rodziny. Przydadzą się: ochraniacze(stuptuty), ciepła odzież  (będzie wiało), termos.
Czego się spodziewać? Spaceru poziomym szlakiem grzbietem Grabowej. Przejdziemy przez piękne zawalisko na najładniejszą polanę Beskidu Śląskiego – Halę Jaworowaą, na której obejrzymy zachód słońca. Powrót przez osuwisko na Grabowej (możliwość zwiedzenia Jaskini w Grabowej).

 

NIEDZIELA 22.03.2020

Jaskinia Malinowska
Start:  Niedziela 22 marca 9:30; Przełęcz Salmopolska:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h.
Poziom trudności: bardzo łatwa.
Weź ze sobą: Ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? To jaskinia dopuszczona do ruchu turystycznego więc można oczekiwać pomocy drabinek i sztucznych ułatwień. Pod ziemią duża galeria główna, na powierzchni ładne widoki okolicy.  W czasie zwiedzania będzie można “dotknąć” akcji ratunkowej – GOPR w czasie naszej wizyty zainscenizuje tam transport linowy oraz punkt cieplny.

Trawers Malinowska Studnia
Start: Niedziela 22 marca 14:30;  Przełęcz Salmopolska:
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 3h.
Poziom trudności: trudna.
Weź ze sobą: ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Bardzo ciekawego i unikalnego w skali beskidzkiej połączenia dwóch jaskiń. W jego efekcie powstał wymagający trawers. Przy okazji będzie można zobaczyć charakterystyczną zmianę ziarnistości warstw skał piaskowcowych. Zapraszamy sprawnych grotołazów do sprawdzenia swoich sił 🙂

Jaskinia w Trzech Kopcach
Start: Niedziela 22.marca godzina 14:30; Szczyrk biła, pętla autobusowa
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h.
Poziom trudności: łatwa.
Weź ze sobą: Ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Niegdyś największa jaskinia beskidzka, zatem zobaczymy duże sale i galerie. Może uda nam się wykonać pętlę zwiedzając jaskinię wewnątrz. W przypadku sprawnego przejścia zapraszamy dodatkowo na dodatkową atrakcję na powierzchni: odwiedzenie rytów naskalnych “JACEK” oraz szczytu Klimczoka z pięknymi widokami i osuwiskiem na szczycie.

UWAGA! Dotyczy wszystkich wycieczek terenowych: 

W przypadku zimowania nietoperzy zaproponujemy program zastępczy. Z uwagi na ochronę przyrody – jak również z powodów organizacyjnych – liczba miejsc na wycieczkach jest ograniczona! Pierwszeństwo mają osoby, które nie były w danej jaskini. Mile widziana dobra kondycja fizyczna (liczymy na sprawne podejście, aby jak najwięcej czasu poświęcić na przejście jaskiniowe).

 

PROGRAM DLA DZIECI

W ramach programu dla dzieci:
– zapewnimy animację w trakcie większości prelekcji i warsztatów odbywających się na Forum Speleo
– w sobotę organizujemy wycieczkę wyjazdową do muzeum Chlebowa Chata (dzieci, które same obsługują się w zakresie higieny mogą jechać na wycieczkę bez opiekuna)
– w niedzielę proponujemy rodzinne wyjście do jaskini (tylko z opiekunem!)

Wycieczka do Chlebowej Chaty:

W trakcie tej wycieczki dzieci zobaczą jak żyło się dawniej na prawdziwej wsi. Jakie narzędzia używano do wytworzenia mąki, masła i sera oraz miodu. W praktyce dzieci same mielą ziarna na żarnach oraz pieką podpłomyki. Link do ich strony: http://www.chlebowachata.pl/.
Wycieczka nie ma żadnych wymagań.
Wiek dziecka: nie ma znaczenia jeśli dzieci pojadą z opiekunem/rodzicem, jeśli bez opiekuna/rodzica to muszą same obsługiwać się w zakresie higieny
Liczba miejsc: około 20

Dla dzieci jadących bez rodziców będzie wynajęty busik, ale musimy zebrać minimalną liczbę dzieci

 Wycieczka do jaskini Malinowskiej:

Obowiązkowo z opiekunem. Nie ma limitu miejsc.
Start wycieczki z Przełęczy Salmopolskiej, popularnie zwanej: Biały Krzyż, na piechotę idzie się około godziny (spacerowym, rodzinnym tempem), suma podejść 230 m.

Uwaga! Sama przełęcz leży na wysokości 940 m n.p.m. – w marcu może tam być śnieg. Jaskinia nie posiada oświetlenia – należy posiadać swoje źródło światła. Spacer przechodzi przez szczyt góry Malinów.

Poniżej link z otwarcia jaskini po zamontowaniu drabin i zabezpieczeń: https://dziennikzachodni.pl/jaskinia-malinowska-juz-dostepna-do-zwiedzania-tlumy-na-otwarciu-zdjecia/ar/c1-14195897