...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

UWAGA!
Prosimy o zapoznanie się z opisami programowymi poszczególnych zajęć w zakładce “Program”. Niektóre z nich wymagają zabrania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.