...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

Uwaga, harmonogram ma charakter wstępny i może jeszcze ulec zmianie. Dla pełnej satysfakcji, zaplanuj przyjazd na całość imprezy.

UWAGA!
Prosimy o zapoznanie się z opisami programowymi poszczególnych zajęć w zakładce “Program”. Niektóre z nich wymagają zabrania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania!