...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

OPISY WYCIECZEK:

PIĄTEK 19.04.2024

Jaskinia Diabla Dziura – prowadzący Ireneusz Królewicz
Start: Piątek 19 kwietnia godzina 16:30; 17:00 miejsce spotkania: Parking za cmentarzem we wsi Bukowiec (dojazd z ośrodka “Stalownik” ok. 0,5h)
Czas trwania wycieczki: “od auta do auta” ok. 2,5h, w tym ok. 1h w jaskini
Poziom trudności: Średni, wymagana dobra kondycja fizyczna i brak klaustrofobii (ciasne korytarze).
Limity: Maksymalna wielkość jednej grupy – 5 os.
Weź ze sobą: kombinezon, rękawice, kask, dwie czołówki, ubezpieczenie i komplet sprzętu osobistego (uprząż, dwa lonże, croll, małpa, stópka, rolka, shunt)

Czego się spodziewać?
Diabla Dziura to jaskinia położona w północnej części wzgórza Bukowiec (wys. otworu głównego 425 m n.p.m) na terenie rezerwatu Diable Skały. Jest drugą co do wielkości i jednocześnie najgłębszą jaskinią polskich Karpat fliszowych. Długość jej korytarzy wynosi 365m, a głębokość – 42,5m. Większą deniwelację posiadają tylko Jaskinia Ostra (60 m) i Jaskinia Miecharska (56,3 m) w Beskidzie Śląskim. Jaskinia ma charakter szczelinowy, można w niej wyróżnić 3 główne poziomy: górny (korytarze wejściowe dwóch otworów wraz z łączącym je ciągiem bocznym), środkowy (centralna część jaskini obejmująca partie od rejonu tzw. Studni Dusz po studnię S – odcinek najbardziej rozczłonkowany, w którym wyróżnić można piętra pośrednie), dolny (jedna wielka szczelina o generalnym przebiegu NE-EW-SW, która w największym stopniu zachowała swój pierwotny charakter). Diabla Dziura niemal w całości jest sucha, jednak zwiedzanie niektórych partii może być uciążliwe i trudne, a w kilku miejscach niezbędna jest lina (stałe punkty asekuracyjne).

Gatunkiem dominującym wśród nietoperzy jest podkowiec mały. Stwierdzono tutaj zimowanie ponad 150 osobników. W partiach przyotworowych występuje ponadto bogata fauna trogloksenów, w tym motyle, pająki z rodzaju Meta oraz kleszcze pasożytujące na nietoperzach. Diabla Dziura jest jedynym w Polsce stanowiskiem kleszcza włochatego i miejscem licznego występowania kleszcza jaskiniowego.

Na co dzień otwory jaskini zamknięte są kratami, a zwiedzanie możliwe będzie jedynie po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

SOBOTA 20.04.2024

Jaskinia Diabla Dziura – prowadzący Grażyna Malinowska, Bogusław Wypych
Start: Sobota 19 kwietnia godzina 11:00; 11:30; 13:00; 13:30 miejsce spotkania: Parking za cmentarzem we wsi Bukowiec (dojazd z ośrodka “Stalownik” ok. 0,5h)
Czas trwania wycieczki: “od auta do auta” ok. 2,5h, w tym ok. 1h w jaskini
Poziom trudności: Średni, wymagana dobra kondycja fizyczna i brak klaustrofobii (ciasne korytarze).
Limity: Maksymalna wielkość jednej grupy – 5 os.
Weź ze sobą: kombinezon, rękawice, kask, dwie czołówki, ubezpieczenie i komplet sprzętu osobistego (uprząż, dwa lonże, croll, małpa, stópka, rolka, shunt)

Czego się spodziewać?
Diabla Dziura to jaskinia położona w północnej części wzgórza Bukowiec (wys. otworu głównego 425 m n.p.m) na terenie rezerwatu Diable Skały. Jest drugą co do wielkości i jednocześnie najgłębszą jaskinią polskich Karpat fliszowych. Długość jej korytarzy wynosi 365m, a głębokość – 42,5m. Większą deniwelację posiadają tylko Jaskinia Ostra (60 m) i Jaskinia Miecharska (56,3 m) w Beskidzie Śląskim. Jaskinia ma charakter szczelinowy, można w niej wyróżnić 3 główne poziomy: górny (korytarze wejściowe dwóch otworów wraz z łączącym je ciągiem bocznym), środkowy (centralna część jaskini obejmująca partie od rejonu tzw. Studni Dusz po studnię S – odcinek najbardziej rozczłonkowany, w którym wyróżnić można piętra pośrednie), dolny (jedna wielka szczelina o generalnym przebiegu NE-EW-SW, która w największym stopniu zachowała swój pierwotny charakter). Diabla Dziura niemal w całości jest sucha, jednak zwiedzanie niektórych partii może być uciążliwe i trudne, a w kilku miejscach niezbędna jest lina (stałe punkty asekuracyjne).

Gatunkiem dominującym wśród nietoperzy jest podkowiec mały. Stwierdzono tutaj zimowanie ponad 150 osobników. W partiach przyotworowych występuje ponadto bogata fauna trogloksenów, w tym motyle, pająki z rodzaju Meta oraz kleszcze pasożytujące na nietoperzach. Diabla Dziura jest jedynym w Polsce stanowiskiem kleszcza włochatego i miejscem licznego występowania kleszcza jaskiniowego.

Na co dzień otwory jaskini zamknięte są kratami, a zwiedzanie możliwe będzie jedynie po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Jaskinia w Kleninie oraz powierzchniowa wycieczka speleologiczna po Łopieniu – prowadzący Karolina Kielczyk, Aleksandrina Zakharova
Start: Sobota 20 kwietnia godzina 11:00; 13:00; miejsce spotkania: Parking składu budowlanego w Kamienicy (dojazd z ośrodka “Stalownik” ok. 1h)
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: “od auta do auta” 4h, z czego w sumie ok. 0.5h pod ziemią (uwaga! na dojazdy ze “Stalownika” należy zaplanować ok. 1h w każdą stronę)
Poziom trudności: Średni, wymagana dobra kondycja fizyczna i brak klaustrofobii (ciasne korytarze).
Limity: Maksymalna wielkość jednej grupy – 5 os.
Weź ze sobą: kombinezon, rękawice, kask, dwie czołówki, ubezpieczenie

Czego się spodziewać?
Jaskinia w Kleninie jest największą jaskinią Gorców. Znajduje się w zboczu Łazisk opadającym do przysiółka Klenina.  Wejście do jaskini znajduje się w pobliżu źródeł Górkowego Potoku, na wysokości 689 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 52,5 metrów, a jej deniwelacja 12 metrów.  Od małego otworu wejściowego idzie wąski, idący lekko w dół, szczelinowy korytarz dochodzący do niewielkiej sali nazwanej Komorą. Jaskinia jest typu osuwiskowego. Zamieszkują ją nietoperze. Ściany są suche. Jaskinia znana od dawna. Była schronieniem dla partyzantów podczas II wojny światowej. Jednak jej pierwszy plan i opis sporządzili dopiero we wrześniu 2008 roku Krzysztof Buczek, Andrzej Chlebek, Radosław Błachut.

Znajdujące się na Łopieniu jaskinie Złotopieńska Dziura, Czarci Dół oraz Zbójecka powstały w obrębie gruboławicowych piaskowców magurskich.

UWAGA!

  • Szczegółowy opis miejsc spotkań na wycieczki, koordynaty, mapki itp. znajdziesz TUTAJ (pdf)
  • Dotyczy wszystkich wycieczek terenowych – konieczne własne ubezpieczenie!
  • W przypadku braku możliwości realizacji wycieczki, zaproponujemy program zastępczy.
  • Z uwagi na ochronę przyrody – liczba miejsc na wycieczkach jest ograniczona!
  • Wymagana jest dobra kondycja fizyczna (liczymy na sprawne podejście, aby jak najwięcej czasu poświęcić na przejścia jaskiniowe).
  • Miejsca spotkań (“pinezki Google”) na poszczególne wycieczki znajdują się w opisie powyżej. Numery telefonów do prowadzących wycieczki znajdziesz w mailu informacyjnym wysłanym przez Organizatorów.

Program ma charakter wstępny. Zastrzegamy, że mogą wystąpić w nim zmiany.
Prosimy również o zapoznanie się z powyższymi opisami programowymi planowanych wycieczek. Niektóre z nich wymagają zabrania dodatkowego sprzętu!

Mapka poglądowa: