...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

Tegorocznym tytułem Konkursu Fotograficznego 2023 był “Jaskiniowi towarzysze – czyli opowieść o naszych partnerach, nie zawsze należących do świata przyrody – ożywionej czy nieożywionej”. W tak pojemnym temacie zmieszczą się zarówno ujęcia reportażowe jak i artystyczne. Autorzy zdjęć mogą uczynić swoimi bohaterami zarówno postaci ludzkie, ciekawe przedmioty, zwierzęta, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Uczestnicy konkursu:
Anna Samsel
Jakub Nowak
Kamila Gajewska
Ida Chojnacka
Łukasz Stankowski
Joanna Haremza


Tegoroczne jury:
Agnieszka Majewska (przewodnicząca), Włodzimierz Porębski, Aleksandra Dębicka, Marcin Słowik

Przypominamy, że w konkursie wzięły udział tylko prace faktycznych Uczestników V Ogólnopolskiego Forum Speleo.

NAGRODY zostały ufundowane przez naszych tegorocznych sponsorów:

Wszystkim sponsorom oraz uczestnikom bardzo dziękujemy!

 

A oto wyniki konkursu:

KATEGORIA: POJEDYNCZE ZDJĘCIE

1. MIEJSCE KAMILA GAJEWSKA „WKUPIESIŁA”

2. MIEJSCE JAKUB NOWAK „SINGLE ROPE TEAM”

KATEGORIA: CYKL

1. MIEJSCE ŁUKASZ STANKOWSKI „ŚWIATŁO I PRZESTRZEŃ”

WYRÓŻNIENIA:
Ida Chojnacka
Joanna Haremza
Anna Samson

 

 

KATEGORIA: POJEDYNCZE ZDJĘCIE:

Fot. Kamila Gajewska “Wkupiesiła”

 

Fot. Jakub Nowak "Single Rope Team"

Fot. Jakub Nowak “Single Rope Team”

 

 

KATEGORIA: CYKL:

Fot. Łukasz Stankowski, cykl “Światło i przestrzeń 1”

 

Fot. Łukasz Stankowski, cykl “Światło i przestrzeń 2”

Fot. Łukasz Stankowski, cykl “Światło i przestrzeń 3”

 

WYRÓŻNIENIA:

Fot. Ida Chojnacka “Smok jaskiniowy”

 

Fot. Joanna Haremza “Mały towarzysz

 

Fot. Anna Samson “Niesforny towarzysz”

 

 

A to nasi laureaci podczas gali rozdania nagród:)

Fot. Marcin Słowik

 

Wszystkie zdjęcia konkursowe można obejrzeć w naszej galerii zdjęć:

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST TUTAJ: Regulamin konkursu fotograficznego V OFS 2023.